دی اریتور ها چه وضایفی دارند؟

دی اریتور فولاد آرین

Deaeration در لغت به معنی هواگیری بوده و (Deaerator) یعنی وسیله ای که کار هواگیری انجام می دهد.
دی اریتور در بسیاری از لوازم و تجهیزات صنعتی کاربرد دارد اما در مورد بخار و دیگ های بخار دی اریتور دو وظیفه مهم در فرآیند تولید بخار دارد:
فیلتر گازهای مخرب از آن
بخشی از نا خالصی های مهم آب دیگ ها ، گازهای موجود در آن است بیشتر این گازها را اکسیژن و co2 تشکیل می دهند ، اکسیژن موجب خوردگی و وجود co2 باعث بروز خاصیت اسیدی و خوردگی می شود.
دستگاه دی اریتور موجب کاهش اکسیژن در آب تا کمتر از 0.005 سانتی متر مکعب در هر لیتر می شود که به این حالت (zero oxygen ) می گویند.
وجود دی اریتور زمانی که میزان چگالیده برگشتی از 25% آب تغذیه دیگ بیشتر و دمای آن از 108 C بیشتر باشد و فشار سیستم از 5 بار بیشتر باشد و همچنین زمانی که سیستم به صورت پیوسته کار کند لازم است.
گرم کردن آب تغذیه
اگر آب سرد مستقیم وارد دیگ شود هم باعث شوک حرارتی می شود و هم گازهای محلول نمی توانند از آب خارج شوند ، پس دومین وظیفه دی اریتور گرم کردن آب تغذیه دیگ است. امام درست تر آن است که بگوییم از مزایای استفاده از دی اریتور گرم شدن آب تغذیه میباشد. زیرا که روش کار دی اریتور به این گونه است که آب را بوسیله تماس مستقیم با بخار گرم کرده و گازهای غیر قابل تقطیر را از آن جدا می کند.

نحوه تعیین ظرفیت دی اریتور:
معمولا ظرفیت دی اریتور را بر اساس ظرفیت دیگ انتخاب می کنند همچنین حجم دی اریتور ها معمولا برای 5 تا 10 دقیقه تامین آب دیگ ها طراحی می شوند. به طور مثال اگر ظرفیت دیگ بخار 3 Ton/hr باشد باید ظرفیت دی اریتور را نیز به میزان 3 Ton/hr در نظر گرفت. در جداول فنی دی اریتور ها ظرفیت آن ها بر مبنای پوند در ساعت دسته بندی می شوند، تبدیل واحد آن بدین گونه است که مقدار کیلوگرم در ساعت ضرب در 2.2 برابر پوند در ساعت می شود.

— برای اطلاع از قیمت و ظرفیت مورد نیاز کارخانه یا محل خود با کارشناسان فولاد آرین در تماس باشید.